موکت شویی در منزل در تهران

برای اینکه کیک تازه بماند اگر‌ قـسمتی‌ از‌ کـیک را خـورده‌اید،و می‌خواهید بقیه آن را برای فردا نگه‌ دارید،به طوری که تازگی‌ خود را نیز نسبتا حفظ کـند،به روشهای زیر رفتار کنید:اولا برای‌ کیکهای معمولی یک‌ قطعه‌ نان‌ را آب بزنید،و هـمراه با آن در جعبه‌اش قرار دهـید،و در یـخچال بگذارید.

رطوبت نان سبب می‌شود که‌ کیک تازگی‌ خود را حفظ کند.در صورتی که‌ کیک میوه‌ای‌ است،چند‌ قاچ‌ سیب کنار آن‌ قرار دهید،و در یخچال بگذارید.

اما در مورد کیکهای‌ خامه‌ای چاره‌ای‌ نـدارید،جز اینکه بعد از بستن جعبه کیک آن‌ را در داخل یک کیسه‌ پلاستیکی نسبتا‌ بزرگ‌‌ قرار دهید،و دهانه پاکت‌ را نیز با نوار چسب مسدود سازید.و اما یک مطلب دیگر در همین زمینه:اگر مـی‌خواهید بـیسکویت همیشه ترد و شکننده بماند،و ضمن جویدن صدای‌ مخصوص بدهد‌،در‌ قوطی آن چند حبه‌ قند بیندازید و در ضمن هرگز آن را در قوطی غیرقابل نفوذ،یا پاکت‌ پلاستیکی قرار ندهید.

براق کردن وسایل نقره‌ای

اگر قـاشقها،چـنگالها و کاردهای‌ نقره‌ای‌ شما‌ کدر شده‌اند،به روش ساده‌ 2lزیر آنها را تمیز و براق کنید:یک ظرف‌ بزرگ لعابی بردارید،و در آن آب جوشان‌ بریزید،و چند قطعه کاغذ آلومینیم روی آن‌ بیندازید‌،و به‌ ازای‌ هر لیـتر آب 15 گـرم‌‌ کریستالهای‌ سود‌ اضافه کنید،و به هم بزنید و قاشقها و چنگالها و کاردهای نقره را در آن‌ غوطه‌ور سازید.آن‌گاه‌ دستکش‌ بپوشید‌،و این‌ وسایل‌‌ را خوب به هم بزنید،و احیانا اگـر لکـه‌ دارنـد‌، با اسفنج مالش دهید و پاک کـنید.سـپس بـا آب نیمگرم خوب آبکشی کنید و با حوله‌ نرم خوب خشک نمایید‌.و با‌ پنبه‌ پولیش‌ نقره بزنید و با جیر صیقل دهید.

گیره‌های جـورابی

بـرای‌ ایـنکه روی لباس هنگام خشک‌ شدن علامت گیره لباس نـماند،مـی‌توانید از یک جوراب شلواری کهنه استفاده کنید‌.مثلا‌ برای‌ آویزان کردن یک پلیور،کمر جوراب‌ شلواری را از یقه پلیور‌ و دو‌ پای جوراب را از ددو آسـتین پلیـور بـیرون بیاورید و قسمتهای‌ 3lمختلف جوراب را با گیره‌ به‌ بند‌ رخت‌ وصـل کنید در این صورت جای گیره روی‌ پلیور نخواهد ماند‌.

مشکل‌ لکه‌های‌ جوهر

با استفاده از کمی‌ الکل طبیعی یـا اسـتون‌ (مـحلول لاک پاک‌کن) می‌توانید لک‌ جوهر‌ یا‌ خودکار را به راحتی‌ از روی فرش یا لباس پاک‌ کـنید.

چـگونه از شر لکه‌های شمع‌‌ خلاص‌ شوید

ابتدا قطعات‌ خشک شده‌ شمع را با نوک کارد یا ناخن‌ بـردارید‌.بـعد‌ رویـ‌ باقیمانده‌ آن پارچه خشک‌کن یا جاذب قرار دهید.

بعد روی پارچه اتوی داغ بکشید‌ تـا‌ لکـه‌ کـاملا پاک شود.

دردسر روژ لب

اگر روژ لب روی موکت چسبید‌،ابتدا‌ تا‌ آنجایی که ممکن است،روژ لب خرد شده و چـسبیده را از روی مـوکت بـردارید، سپس‌ یک‌ محلول قوی پاک‌کننده تهیه‌ کنید و با محلول جای لکه را از رو‌ و پشت‌‌ موکت‌ پاک کـنید. همیشه قبل ز اینکه شستشوی موکت را به طور کامل انجام دهید لکه های آن را پاک کنید

لاک سـفید و دکمهء شل

اگر مقداری لاک بیرنگ ناخن روی‌ نخهای روی دکمه‌ بمالید‌ باعث‌ می‌شود

که نخ‌ها به دکمه بچسبد و به‌ راحتی‌‌ دکمه از لباس جدا نشود.

برای کـندن دکـمه از روی لباس،ابتدا یک شانه بین دکمه‌ و لباس‌ قرار دهید و با استفاده از یک تـیغ نـخ‌های دکـمه را ببرید، در‌ این‌ صورت به لباس صدمه‌ای وارد نمی‌شود.

ظرفهای‌ شیشه‌ای‌ نسوز‌

برای شستشوی معمولی آنها از آبـ‌ نـیمگرم‌ و مایع‌ ظرفشویی استفاده کنید، اگر لکه‌هایی از سوختن غذا حاصل شده‌ است،آنـها را‌ دسـت‌ کـم مدت 2 ساعت در محلولی‌ از‌ آب نیمگرم‌ و صابون‌ نگه‌ دارید.

در صورتی که قند یا‌ نشاسته‌ رویش‌ چسبیده،و در حـرارت زیـاد بـه زغال تبدیل‌ شده است،یکی دو‌ قاشق‌ جوش شیرین را در آب حل‌ کنید،و ظرف شـیشه‌ای را‌ مـدتی‌‌ در آن نگه دارید.سپس‌ با‌ محلول غلیظ آمونیاک بشویید و آب بکشید.در مورد استفاده از ظرفهای نسوز باید‌ یادآور‌ شـویم، کـه اصولا هرگز آنها‌ را‌ مستقیما‌ روی منبع‌ حرارت‌ قرار‌ ندهید.ثانیا وقتی از‌ فر‌ روشـن‌ بـیرون می‌آورید،هیچوقت روی اجسام‌ سرد،یا خیس قـرار نـدهید،زیـرا احتمال‌ شکستن‌ آنها‌ زیاد است.

پاکیزه کـردن ظـرفشویی فلزی‌

بعد‌ از هر‌ بار‌ استفاده‌،ظرفشویی را با حوله‌ای‌ نرم و خشک کنید.مخصوصا دور و بـر شـیرهای آب،اگر مواظبت نشود،در طی چـند مـاه‌ ورقه‌ای‌ از آهـک مـی‌نشیند و مـنظره زشتی پیدا‌ می‌کند‌.در‌ چنین‌ مواردی‌‌ هـرگز بـا کارد‌ آشپزخانه‌ به سراغ آنها نروید، و دور و بر شیرها را خراش ندهید.بلکه‌ ابـتدا بـا محلول جوش شیرین‌،یا‌ سرکه‌،یـا آمونیاک و نظایرشان آنها را خـیس کـنید‌.

2l‌برای‌ این‌ منظور‌ یک‌ دسـتمال را،کـه در یکی‌ از این محلولها خیس کرده‌اید،روی این‌ قسمتها قرار دهید و مرتبا با ریختن یـکی دو قـاشق از همان محلول روی دستمال آنها‌ را خـیس نـگه داریـد.سبس با اسـکاچ نـرم آنها را بزدایید.توصیه مـی‌شود هـرگز سیم ظرفشویی‌ خشن روی آنها نکشید و اسیدهای قوی را برای پاکیزه کردن آنها به کار نـبرید‌.هـنگام‌‌ استفاده از آنها سعی کنید،آب دور و بر آن را، کـه مـعمولا چوبی اسـت،خـیس نـکند.در صورت خیس شدن فـورا با حوله خشک کنید.

پوشش سرامیکی دیوار

اگر‌ دیوار‌ شما پوشش سرامیکی دارد، باید برای پاکـیزه نـگه داشتن آن به روش زیر عمل کنید:هـر از گـاهی آن را بـا آب و صـابون‌‌ بـشویید‌،و با حوله پاک کـنید.اگـر‌ سرامیک‌‌ به مرور زمان کثیف شده است،یک قاشق‌ غذاخوری بوراکس را در نیم لیتر آب حل کنید و بـه دیـوار بـمالید.سپس آن را بشویید‌ و بلافاصله‌ خشک کنید.در صورتی‌ کـه‌ بـاز هـم‌ لکـه‌هایی روی سـرامیک بـاقی ماندند،یک‌ قاشق بی تارترات پتاسیم،با یک قاشق سرکه‌ را در کمی آب حل کنید و به آن قسمت از دیوار بمالید،و به مدت‌ 20‌ دقیقه صبر کنید.

سپس با آب و صابون بشویید،و پاک کـنید. متخصصان توصیه می‌کنند،اولا برای‌ شستشوی دیوار سرامیکی اسید قوی به کار نبرید.ثانیا از زدن سیم ظرفشویی به آن‌‌ خودداری‌ نمایید.

لکه‌ عطر روی لباس

لکه عطر روی لباس بسیار ناخوشایند است.به ایـن جـهت توصیه می‌شود،عطر را‌ فقط به پوست خود بزنید،نه به لباستان! ولی به هر‌ حال‌ اگر‌ لباس شما لکه عطر برداشت،باید خیلی زود پاک کنید.جهت‌ 3lاین کار یک قطعه پنـبه ‌‌را‌ در آب سـرد فرو برید،و پس از فشار دادن روی آن بکشید و نیز‌ می‌ توانید‌ الکل سفید روی آن‌ بمالید.اگر پارچه لباس شما از نوع استات‌ است،الکل رقیق‌ به کار بـرید.پراکـسید ئیدروژن نیز جهت لکه‌زدایی در ایـن مـورد توصیه می‌شود‌.اگر نتیجه نگرفتید، پربورات‌ سدیم‌ به کار برید.ولی یادآور می‌شویم که استعمال این‌گونه مواد کمی‌ سبب رنگ‌پریدگی آن قسمت از پارچه‌ می‌شود و راه‌حل دیـگری نـیز برای آن‌ وجود نـدارد.

لکـه چای

چون مصرف چای در‌ زندگی روزمره‌ زیاد است،بنابراین لکه آن نیز بیش از سایر چیزها مطرح خواهد بود.اگر لکه‌ چای روی پارچه‌های پنبه‌ای رنگی و سفید قرار دارد،فورا آن را با نیمگرم‌ بشویید‌.اگـر‌ لکـه باقی ماند،قسمت‌ لکه‌دار را روی دهانه یک کاسه قرار دهید، و از زیر آن بگیرید،و افقی نگه دارید.آن‌ گاه آب گرم روی لکه بریزید سپس آن‌ را با‌ آب‌ و پودر لباسشویی بشویید.در صورتی که باز هم لکـه بـاقی ماند،آن را بـاید با آب ژاول از بین ببرید.اگر لکه‌ چای روی پارچه‌های مصنوعی است، کافی خواهد‌ بود‌،چند قطره آبلیمو روی‌ لکـه بریزید،و با پنبه پاکش کنید،و آب‌ بکشید.لکه به کلی از بـین خـواهد رفـت. در صورتی که لکه چای روی پارچه حریر و پشمی است‌،ابتدا‌ آن‌ را با آب سرد بشویید‌،اگر‌ لکه‌ از بین نـرفت،‌ ‌بـا آب‌ اکسیژنه 5 درصد می‌توانید آن را به کلی‌ از بین ببرید،به شرطی که قبلا رویـ‌ تـکه‌ای‌ از‌ هـمان‌ پارچه آثار آب اکسیژنه‌ را بررسی کنید.